VÅRE TJENESTER

STASJONÆRT VAKTHOLD

Våre stasjonære vektere sikrer din eiendom gjennom synlig vakthold, inspeksjoner, samt kontrollrunder på området. Vi utfører adgangskontroll, betjener sentralbord/resepsjon, leverer vakthold på byggeplasser, borettslag, kjøpesentre, varehus, parkerings, og garasjeanlegg, bedrifter både hos private og offentlige kunder. Vi avverger hærverk, svinn, tyverier og uønskede hendelser hos kunden. Våre vektere er kurset i førstehjelp, brannvern, konflikthåndtering samt svinnhåndtering.

OMRÅDEKONTROLL

Våre mobile vektere inspiserer og kontrollerer større geografiske områder enten til fots eller i bil, f.eks. butikker, kontorer, parkeringsanlegg, industriområder og bedriftsområder. Våre vektere er meget fokusert på service, dette for å skape et sikkert miljø og forhindre kriminalitet.

Områdevakthold viser seg å være en effektivt måte og beskytte objekter mot innbrudd, skader, og sabotasje. vekteren finnes alltid i nærheten, med det kan vekteren rykke raskere ut på alarmer eller til personer/bedrifter som trenger hjelp. Vi har kort leveringstid og rask responstid.

ORDENSVAKTHOLD

Våre ordensvakter har lang erfaring med å sikre utesteder, hoteller, restauranter, konserter, eventer og ulike arrangementer. Våre vakter sørger for at alkoholloven følges, kontroll på brannforskrifter, samt at ID blir kontrollert ved inngangen. Større folkemegnder kan ofte oppføre seg uforutsigbart og det er derfor viktig med en erfaren aktør som kan håndtere situasjoner som skulle oppstå på en profesjonell og effektiv måte samt hindre uønskede hendelser. Vi hjelper til med adgangskontroll, scenevakthold, artistsikkerhet, backstagevakthold, parkeringskontroll, sikkerhetsledelse, brannvern, gjerder, HMS, førstehjelp etc.

ARRANGEMENTVAKTHOLD

Vi i 24 Security har lang erfaring med å levere vakthold på ulike arrangementer som konserter, festivaler, brylluper, konferanser, utesteder, private og offentlige eventer. Vi leverer vektere/verter til alle typer arrangementer og eventer. Vårt personale er høyt utdannet innen sikkerhetsfaget og vi har fokus på å levere kvalitet til våre kunder.Vi hjelper til med adgangskontroll, scenevakthold, artistsikkerhet, backstagevakthold, parkeringskontroll, sikkerhetsledelse, brannvern, gjerder, HMS, førstehjelp etc. Vi stiller med sikkerhetsrådgivere i forkant for befaring og planlegging og gjennomgang av risikoanalyse for ditt arrangement.

BOMILJØVAKTHOLD

Vi sikrer ditt nabolag mot tyverier, hærverk og andre uønskede hendelser gjennom vakthold, patruljering og utrykning. Beboere kan kontakte vår døgnbemannede vakttelefon for assistanse ved f.eks husbråk, uønskede hendelser som uro, hærverk, innbrudd eller miljøforstyrrelser og opphold av uønskede personer på området. Det kan også avtales om et visst antall inspeksjoner i døgnet der en vekter foretar kontrollrunder på området. Våre vektere er opplært i grunnleggende førstehjelp, og er førstelinjehjelp, kurset i brannvern, samt kurset i konflikthåndtering.

BYGGEPLASSVAKTHOLD

Våre vektere utfører vakthold på byggeplasser, foretar kontrollrunder og er synlige til tider der hvor det ikke bemanning på stedet. Vi har mobile vektere som foretar inspeksjoner på området og stasjonære vektere som er området til enhver tid. Byggeplasser er et yndet mål for tyveri og uønskede innpasseringer. Vårt fokus er å redusere svinn, forhindre uønsket aktivitet og oppdage ulovlige aktiviter som tyveri, hærverk, innbrudd på stedet. Våre vektere foretar sjekk av skallsikring, sjekker ID på personer man skulle treffe på stedet for å avdekke om det er en som skal være der eller ikke. Vi setter opp skilt og profilering slik at man ser at stedet er under vakthold av et vekterselskap.

PERSONLIG SIKKERHET

Vi tilbyr privatsjåfører, private sikkerhetsvakter, følgetjeneste samt ledsagertjeneste. Våre ansatte kan etter avtale plukke opp klientene og kjøre og være med dem fra A-Å. De er sammen med klienten under oppholdet og sørger for at klienten blir ivaretatt og er skjermet fra uønsket oppmerksomhet. Trenger du å forberede deg til et event, møte, arrangement osv og trenger å være uforstyrret? Det kan være transport til-fra flyplassen, møtested, hotell etc. Våre ansatte har lang erfaring innen feltet. Vi sørger for totalt diskresjon og ser til at vår klient er skjermet under sitt opphold.

KONTROLLTJENESTER

Opplever du mye svinn på din arbeidsplass? Våre vektere er eksperter innen svinn og kontroll og leverer både uniformerte og sivile kontroller til din bedrift.
Sivile kontroller kan benyttes til kontroll og spaning på butikker og kjøpesentre av private og offentlige virksomheter som ønsker å avdekke avvik som ellers er vanskelig å oppdage. Vi tilbyr også kundekontroller hos din bedrift, tjenester der vårt personale er kunder i din butikk for å oppdage tyveri og forhindre svinn.

Utpasseringskontroll av ansatte ved en arbeidsplass kan utføres for å forebygge uærlige ansatte, gjøre ansatte klar over bedriftens retningslinjer samt holde uvedkommende borte slik at bedriftens interesser og sikkerhet ivaretas.