top of page

Vekterkurs

Ønsker du en ny karriere? eller ønsker et bytte i yrke? da er sikkerhetsbransjen kanskje noe for deg! 

Grunnutdanningen er grunnlaget for å kunne jobbe som vekter. Formålet med utdanningen er å ta vare på rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere. Utdanningen skal også sikre god kvalitet på vakttjenestene. I tillegg skal vekteren kunne sørge for egen sikkerhet.

Hvis du ønsker å ta vekteropplæringen, må du ha tilfredsstillende vandel for å bli ansatt som vekter, jf. vaktvirksomhetsloven paragraf 8.

 

Pris er 18.000 kr. Avbetaling via klarna, faktura, kort, eller vipps. 

Beløpet betales ved oppstart av kurs. Beløpet dekker hele utdanningen, 

NAV: Du må ha godkjennelse fra nav og bevis på dette før påmelding. 

 

Utdanningen:

  • 70 timer teoriundervisning

  • 42 timer egenstudium og hjemmearbeid

  • 45 timer praksis

  • 4 timer teoretisk eksamen

  • 2 timer muntlig eksamen.

Til sammen: 163 timer
 

For å få godkjent kurset: 

  • 100% deltakelse (lovpålagt krav)

  • Ønskelig med tilfredsstillende vandel 

  • Gode norskkunnskaper. 

 

Bestilling: 

Avbestilling må skje senest 14 dager før kursstart. 

Avbestilling etter dette blir du belastet med kr 3000,-. 

påmelding er bindene. 

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post:

post@24security.no

Vekterkurs

Nasjonal grunnutdanning for vektere er en opplærings- og sertifiseringsordning som er utviklet for å sikre at vektere har nødvendig kompetanse og kunnskap for å håndtere sitt arbeid på en effektiv og trygg måte. Utdanningen omfatter ulike emner som regelverk og juridiske rammer, konflikthåndtering, førstehjelp, brannvern, og tekniske løsninger for sikring. Det gir vektere en solid faglig plattform som danner grunnlaget for deres operative arbeid, og bidrar til høyere kvalitet og standard i bransjen.

Førstehjelp

Kurs i førstehjelp er svært nyttige og viktige for alle. Det gir deltakerne kunnskap og ferdigheter til å håndtere ulike nødsituasjoner med riktig og effektiv førstehjelp. Kurset fokuserer også på viktigheten av å bevare roen og ta raske beslutninger i nødsituasjoner. Ved å delta på et kurs i førstehjelp får man økt selvtillit og trygghet til å kunne hjelpe andre i en nødsituasjon. Man lærer også hvor viktig det er å raskt handle og utføre riktig førstehjelp for å øke sjansene for overlevelse og redusere skadene.

Konflikthåndtering

Dette kurset er utformet for å gi deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i håndtering av konflikter, enten det er på jobb, i hjemmet eller i andre utfordrende situasjoner. Vi vet alle at konflikter kan oppstå i ulike former og i ulike settinger, og det er derfor viktig å være forberedt på hvordan håndtere dem på en hensiktsmessig og konstruktiv måte.

Kommunikasjon

Kurset er utformet for å forbedre en persons evner og ferdigheter i å kommunisere på en effektiv måte. Dette kurset fokuserer på ulike aspekter ved kommunikasjon, inkludert muntlig, skriftlig, ikke-verbal og digital kommunikasjon. Målet med et slikt kurs er å hjelpe deltakerne med å utvikle en dypere forståelse av kommunikasjonsprosessen og lære strategier for å bli mer tydelige, presise og overbevisende i deres kommunikasjon.

bottom of page