ORDENSVAKTKURS 2020

Kurset og innholdet er godkjent av Politiet.
 

Kurset gjør deg til en Politigodkjent ordensvakt og du kan etter fullført kurs arbeide som

selvstendig ordensvakt, basert på tilfredsstillende vandel og skikkethet.
 

LÆREPLAN - KURSINNHOLD: 25 timer
 

- Hvorfor trenger vi ordensvakter

- Juss

- Alkoholloven/skjenkebestemmelser

- Alkohol og vold – en sammenheng?

- Utelivsdiskriminering

- HMS

- Case oppgaver til diskusjon

- Narkotika – tegn og symptomer

- Førstehjelp

- Kommunikasjon og konflikthåndtering

- Administrativt: instrukser, logg og rapportering

- Brannvern og forebyggende arbeid

- Kunnskapsprøve Skriftlig og som avslutning av kurset.

Kurset er godkjent av Politiet i det politidistriktet det skal avholdes, og kreves for å jobbe som ordensvakt. Ordensvaktbrikke kan hentes ut på lokal Politistasjon etter bestått kurs ved framvisning av kursbevis.

Business Meeting